Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Γενική Συνέλευση

Μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των καθηγητών του νησιού.
Διαβάστε εδώ τα αιτήματα και το σχέδιο δράσης.